• :
  • :
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM

Thủ tục xử lý chuyển trường đối với HS THCS ( Phạm vi ngoài thành phố Vũng Tàu) như thế nào?

Cơ quan ban hành Sở
Số hồ sơ VT231
Lĩnh vực Thủ tục hành chính , Lĩnh vực Văn bằng, chứng chỉ , Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo , Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh , Lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo
Cách thức thực hiện
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan trực tiếp thực hiện Trường
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Phòng
Cơ quan được ủy quyền Sở
Cơ quan phối hợp Phòng
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
1 Chưa cập nhật Chưa cập nhật
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực 15/05/2018
Ngày hết hiệu lực 15/05/2018
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện
Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Liên kết website